Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego założony został w celu wspierania rozwoju gospodarczego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Łódzkiego. Działanie spółki nakierowane jest na udzielanie niskooprocentowanego, zwrotnego wsparcia finansowego.

Środki finansowe wykorzystywane w działalności Funduszu pochodzą ze zwrotnych instrumentów finansowych z Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

RFRWŁ będzie udzielał wsparcia poprzez Pośredników Finansowych wybranych w trybie przetargu nieograniczonego.

Główne cele:

  1. Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
  2. Uzupełnienie oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP.
  3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
  4. Stworzenie Instrumentów Finansowych przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP.
  5. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego.
  6. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim.
Siedziba RFRWŁ
Skip to content