Linia Finansowa

Przeznaczenie

Finansowanie wyłącznie części Wkładu Własnego Pośredników Finansowych do Instrumentów Finansowych wdrażanych przez nich na podstawie Umów Operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Na poziomie Ostatecznych Odbiorców współfinansowanie inwestycji w formie Jednostkowych Pożyczek zgodnie z założeniami Zamówienia i Umowy Operacyjnej, z zastrzeżeniem, że środki Linii Finansowej wypłacane są na rzecz Ostatecznych Odbiorców łącznie z Wkładem FF oraz Wkładem Własnym PF.

WARUNKI
  • Maksymalnie 90% Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego wymaganego do wniesienia do Umowy Operacyjnej (lub prawa opcji dla tej umowy).
  • Maksymalnie 4 000 000,00 PLN dla jednego Pośrednika Finansowego (możliwe w ramach kilku Umów Linii Finansowej).
  • Maksymalnie 90% wymaganego minimalnego Wkładu Własnego PF w Jednostkowych Pożyczkach.
Okres Spłaty
  • Maksymalnie 60 miesięcy / 20 kwartałów.
Skip to content