Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów działa od 30 lat i wspiera rozwój gospodarczy całego województwa łódzkiego. Cel ten realizowany jest poprzez wydzielone jednostki organizacyjne: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy, Fundusz Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości.

Ośrodek oferuje m.in. informacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia specjalistyczne i ogólne.
W ramach Funduszu udzielne są pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (m.in. w ramach środków własnych i Inicjatywy JEREMIE2).
Inkubator oferuje usługi w zakresie wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto Fundacja jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych i posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO PN-EN ISO 9001:2015.

OFERTY POŚREDNIKA

Skip to content