Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Rozpoczęcie działania

23 grudnia 2019 roku został podpisany Akt Założycielski Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. W dniu 2 marca 2020 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.

Głównym zadaniem Spółki jest wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny niskooprocentowanych, zwrotnych instrumentów finansowych.

Skip to content