Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego założony został w celu wspierania rozwoju gospodarczego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Łódzkiego. Działanie spółki nakierowane jest na udzielanie niskooprocentowanego, zwrotnego wsparcia finansowego.

Środki finansowe wykorzystywane w działalności Funduszu pochodzą ze zwrotnych instrumentów finansowych z Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

RFRWŁ będzie udzielał wsparcia poprzez Pośredników Finansowych wybranych w trybie przetargu nieograniczonego.

Główne cele:

  1. Likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek i innych instrumentów finansowych MŚP.
  2. Uzupełnienie oferty finansowania długoterminowego rozwoju MŚP.
  3. Umożliwienie realizacji przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
  4. Stworzenie Instrumentów Finansowych przyczyniających się do wzrostu procesu inwestycyjnego MŚP.
  5. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego.
  6. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym związanym z epidemią COVID-19, które mają wpływ na kondycję i rozwój MŚP w województwie łódzkim.
Siedziba RFRWŁ
Skip to content