Otwarcie ofert - Regionalna Pożyczka Obrotowa

Dnia 2 lutego 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego nastąpiło, w obecności przedstawicieli Wykonawców, otwarcie złożonych do przetargu nieograniczonego nr PN/02/2020 ofert. W wymaganym terminie, tj. do 2 lutego 2021 roku, do godziny 10.00 wpłynęło 7 (siedem) ofert.

Informację z otwarcia ofert można znaleźć na platformie zakupowej pod adresem: https://rfrwl.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229168/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-regionalna-pozyczka-obrotowa w zakładce „Załączniki”.

Skip to content