Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów działa od 30 lat i wspiera rozwój gospodarczy całego województwa łódzkiego. Cel ten realizowany jest poprzez wydzielone jednostki organizacyjne: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy, Fundusz Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości.

Ośrodek oferuje m.in. informacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia specjalistyczne i ogólne.
W ramach Funduszu udzielne są pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (m.in. w ramach środków własnych i Inicjatywy JEREMIE2).
Inkubator oferuje usługi w zakresie wynajmu powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto Fundacja jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych i posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO PN-EN ISO 9001:2015.

OFERTY POŚREDNIKA

Skip to content