LFR_logo

Lubelska Fundacja Rozwoju

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest jednym z najbardziej aktywnych tego typu funduszy w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. LFR jest pośrednikiem finansowym udzielającym bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom w postaci pożyczek unijnych na rozwój ich działalności gospodarczej. Do końca 2020 udzielonych zostało 5,5 tys. pożyczek o łącznej wartości ponad 670 mln zł.

OFERTY POŚREDNIKA

Skip to content