PFP_logo

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski. Posiada 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudnia blisko 100 wykwalifikowanych osób. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli świata gospodarki. W ramach regionalnych funduszy pożyczkowych oferuje wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków unijnych na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już przedsiębiorstw w formie preferencyjnego zwrotnego finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej. Jednocześnie cały czas poszerza swoją ofertę, proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz instytucje sektora publicznego.

Zarówno dla przyszłych jak obecnych już na rynku firm oferuje nieodpłatne szkolenia on-line, obejmujące podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, między innymi takie jak przygotowanie biznesplanu, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing, a także aspekty prawne działalności, np.: prawo pracy i prawo podatkowe.

OFERTY POŚREDNIKA

Skip to content