Rozpoczęcie działania

23 grudnia 2019 roku został podpisany Akt Założycielski Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. W dniu 2 marca 2020 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.

Głównym zadaniem Spółki jest wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Łódzkiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny niskooprocentowanych, zwrotnych instrumentów finansowych.

Skip to content