Rozstrzygnięcie przetargu – Regionalna Pożyczka Obrotowa

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa”, numer referencyjny sprawy: PN/02/2020, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Dz.U./S S252 w dniu 28 grudnia 2020 roku pod numerem 2020/S 252-636511 wybrane zostały następujące oferty:

Numer części
Nazwa i adres wykonawcy
Część I (Limit A)
LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU, ul. Złota 59 00-120 Warszawa
Część II (Limit B)
KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Stanisława Staszica 2A 26-200 Końskie
Część III (Limit C)
KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Stanisława Staszica 2A 26-200 Końskie
Część IV (Limit D)
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin
Część V (Limit E)
FUNDACJA ROZWOJU GMINY ZELÓW, ul. Mickiewicza 4 97-425 Zelów
Część VI (Limit F)
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i żadna oferta nie została odrzucona.

Więcej informacji na temat Pośredników Finansowych znajdziesz w menu Pośrednicy Finansowi.

Skip to content